بهانه ها کم نيست, انتظارات هم!

ساعت رو نگاه کردی؟
وقتشه؟
نه بابا, فکر نکنم!
به نطرت مشکوک نيست؟
چی؟
اينکه امروز نيستش!
نه بابا, بعد از اينهمه کار حتما داره استراحت ميکنه
نه نه, من ميگم اين مشکوکه که امروز حتی يه سر به ما نزد!
خيالاتی شدی!!
باور کن خيالات نيست
من ميگم بريم از خودش بپرسيم
موافقم

****

سلام چطوری؟
خوبم تو چطوری؟؟
چيزی شده پيش ما نميای؟
نه, فقط يکمی کار داشتم
ميشه بپرسم چه کاری؟
البته
خوب چه کاری؟
خونه تکونی!
به نظرت دير نيست؟
ماهی رو هر وقت از آب بگيری تازست
اوکی موفق باشی
همچنين
بای
خداحافظ

دليلی برای تاخير!! چند ساعته.

/ 0 نظر / 4 بازدید