انرژی هسته ای...

استفاده صلح آميز از انرژی هسته ای حق مسلم مردم ايران است.

با توجه به اتفاقات اخير و جلوگيری عده ای از سران کشور های خاص, مبنی بر عدم برخورداری کشور عزيزمان از انرژی هسته ای بر آن شديم تا اعتراض خود را اعلام کنيم.
چطور کشورهايی که دم از صلح جهانی و عدم استفاده از صلاح هسته ای می زنند خود هم با صلاح هسته ای به کشوری مثل هيروشيما و بی صلاح هسته ای به افغانستان و عراق حمله می کنند و اين نقض حقوق بشر است که به خانه های مردم با اسلحه و زور وارد می شوند.
اين در حالی است که همه خوب می دانيم القاعده و صدام از همدستان خودشان بودند.
چطور رييس جمهور يکی از همين کشورها در سال ۲۰۰۶ اعلام می کند در صورت لزوم از صلاح هسته ای استفاده می کنند؟
چطور است عده ای قصد حمله نظامی به کشوری دارند ولی ميگويند آزادی حق مردم آن کشور است , در صورتی که زير سلطه اجنبی رفتن در قاموس ايرانی نيست و اين را اسارت می داند.
همه اين کشور ها بايد بدانند ايرانی مثل افغان تازه به دوران رسيده نيست يا مثل عراقی تحت شکنجه و زور رام نمی شود.
ايرانی آزاد و آزاده است و برای آزادی حاضر است حتی از جان بگذرد.
بر خلاف عده ای که از اعلام توقف تعليق داوطلبانه برخود لرزيدند و اينکار را نابجا دانستند معتقديم ما بايد اين عکس العمل را نشان می داديم تا آنها بفهمند با ما نمی توانند مثل يک ملعبه بازی کنند و با ايجاد فرصت برای خود دست به طرح نقشه و خرابکاری بزنند.
شکی نيست امريکا عليه ايران فعاليت می کند, اين را به راحتی نه از روی حرف بلکه از روی پاره ای محاسبات می توان فهميد.
مثل تحريم ملت ايران برای خريد محصولات روز و ضروری مثل قطعات هواپيما و تجهيزات پزشکی و... يا اختصاص بودجه برای مقابله و جاسوسی در ايران و البته زير سلطه نرفتن کشوری چنين استراتژيک در خاور ميانه.
احاطه کردن ايران نيز مبين آن است که امريکا نقشه هايی در سر دارد.
البته از امتياز دهی به ترکيه, اشغال عراق, طرح دوستی با پاکستان, ايجاد پايگاه های نظامی در کشور های از هم پاشيده شوروی سابق, جا خوش کردن در افغانستان, ناوهای موجود در خليج فارس و پايگاه نظامی کويت و کشورهای حاشيه خليج مثل عمان که سالهاست برای جدا کردن جزاير ايرانی تلاش می کنند نمی توان گذشت.
در اين ميان توطعه هايی مثل به تصوير کشيدن چهره معصومين دين ما در محرم و صحبت های رييس جمهوری فرانسه و کوبيدن رييس جمهور سوريه و بمب گذاری در اهواز و پناه دادن به منافقين و سازش ساختگی با فلسطينيان و ارجاع پرونده هسته ای ايران هم نشانه هايی ديگر است.
در اينجا مشخص می شود که موضوع اين نيست آنها از استفاده ايران از کلاهک های هسته ای نگران باشند, چون می دانند اگر کشوری چنين قصدی داشته باشد هيچگاه روباز بازی نمی کند, آنها دنبال بهانه ای هستند تا از پيشرفت ما و به دنبال ما بقيه کشور ها جلوگيری کنند و در اين ميان نيز از آب گل آلود ماهی گرفته و طرحی برای حمله ور شدن به ايران را اجرا کنند.
باید توجه داشت در چنين شرايط سختی بايد هوشيار بود و گوش به زنگ.

برای ايرانی سربلند و جاودان, خواهيم جنگيد تا پای جان.
درود بر ايران و ايرانی.

انديشمند. بهمن ۸۴

/ 0 نظر / 3 بازدید