ادعاي اعدام ۵۰۰۰ همجنس باز در ايران!

«گوستاو آريستگي» كه نماينده عضو حزب مخالف دولت اسپانياست مدعي شد كه ايران در طول ۲۷ سال گذشته بيش از ۵۰۰۰ همجنس باز را اعدام كرده است!
  
آريستگي دولت را سرزنش كرد كه چرا به خاطر اين اقدامات، از رفتار ايران به مجامع بين المللي شكايت نكرده است. وي در حالي اين اتهام را مطرح كرد كه پيش از انتخابات رياست جمهوري، به تهران سفر كرده و اعلام كرده بود كه ايران را دموكرات ترين كشور منطقه مي داند.

به نقل از آفتاب

/ 0 نظر / 3 بازدید