فروشگاه

رديف نام کتاب نویسنده/مترجم انتشارات

نوبت چاپ

قیمت   1 زبان و ادبیات فارسی (عمومی) ذاکری - حیدری سرافراز 1387-14 4000 2 مبانی روانی - اجتماعی در تربیت بدنی رحمانی نیا وارسته 1386-2 2400 3 سازمان و مدیریت در آموزش و پرورش صافی ارسباران 1387-13 2800 4 حرکات اصلاحی دانشمندی - علیزاده - قراخانلو سمت 1383-1 800 5 اصول بهداشت فردی حلم سرشت - دل پیشه چهر 1381-5 2300 6 فرهنگ و تمدن اسلامی ولایتی نشر معارف 1386-5 1800 7 ریاضیات پایه و مقدمات آمار امیرتاش - حاتمی سمت 1383-2 1150 8 مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی حافظ نیا سمت 1385-12 2250 9 فیزیولوژی ورزشی (جلد یک) EL.Fox & DK.Mathews / خالدان دانشگاه تهران 1383-10 2600 10 حرکت شناسی تندنویس تربیت معلم 1381-7 2400 11 تربیت بدنی در مدارس رمضانی نژاد سمت 1385-2 2300 12 انقلاب اسلامی ایران نهاد رهبری در دانشگاه ها نشر معارف 1387-24 2100 13 آیین زندگی (اخلاق کاربردی) شریفی نشر معارف 1387-32 1800 14 تفسیر موضوعی نهج البلاغه تهرانی نشر معارف 1387-14 1500 15 اندیشه اسلامی 2 غفارزاده - عزیزی نشر معارف 1387-22 1600 16 آناتومی اندام (فوقانی، تحتانی، مفاصل) الهی جیهون 1381-14 2000 17 آناتومی تنه (قفسه سینه، شکم، لگن) الهی جیهون 1381-15 2800 18 Prpject Omega (انگلیسی) Pearson Education --- 2000 1000 19 فیزیولوژی پزشکی گایتون گایتون، هال، آدیر/ غلامرضانژاد آییژ 1381-1 1900 20 انگلیسی پیش نیاز برای دانشجویان بیرجندی سمت 1382-10 1000 21 راهنمای انگلیسی پیش برای دانشجویان نبی زاده اصل دانشجو 1381-4 800 22 ریاضیات پیش برای دانشجویان علوم انسانی ابراهیمی بقا و همکاران حفیظ 1381-2 2200 23 رشد حرکتی شجاعی د. امام حسین 1386-3 2000 24 روش تدریس تربیت بدنی در مدارس نبوی - ذکائی سمت 1385-7 1350 25 مروری بر آتاتومی تنه عبدالوهابی رزمندگان اسلام 1375-1 5600 26 فارسی عمومی (درسنامه دانشگاهی) فتوحی - عباسی ناژ - روزگار 1382-8 5000 27 کالبد شناسی انسانی (تمام رنگی) مستقیمی شهرآب 1379-1 9800 28 مبانی راهنمای مربیگری دوومیدانی خوزه بالستوز/سماواتی شریف د. ابوعلی سینا 1385-2 2500 29 شیمی عمومی 1 چارلز مورتیمر/یاوری نشر علوم د. 1386-27 6000 30 ذدانش مسائل روز مدیریت اشراقی - مجبوری - اصلانی نگاه دانش
/ 0 نظر / 11 بازدید