واقعا شروع شد!

سلام و شروع شـد حضور ما!
شروع, فصل جديدی از زندگی,
و البته حضوری مستمر ,
اين آغازی بر پايان تنهايی هاست.
می خواهيم در کنار هم اينبار بازيگر نقش واقعی خودمون باشيم,
همون چيزی که هستيم, نه بيش و نه کم.
و
خدا يارت باد ای تنهاتر از باد
و ای همراه تر از سکوت.

افشين

/ 1 نظر / 7 بازدید
آدينه بوک

سال نو مبارک! آدينه بوک، سالي سرشار از موفقيت و سلامتي براي شما آرزو مي کند.