تيمسار متين چهره در نقاب خاک کشيد.

با خبر شديم مدتی پيش تيمسار متين محافظ شاه و کاخ های سلطنتی چهره در نقاب خاک کشيد. ايشان که در سن حدود ۱۰۰ سال هنوز توانايی انجام کليه امور روزانه را داشته بودند و در شرايط سلامت به سر می بردند , سال پيش در چنين روزهايی از خاطرات خود می گفتند و از شاه...
ولی اکنون در کنار ما نيستند.
روحش شاد و خدايش بيامرزد.

بهمن ۱۳۸۴

افشين

/ 0 نظر / 75 بازدید