تصویر روز

پروردگارا٬
من در کلبه کوچک و محقر خود چیزی دارم که تو در عرش کبریایی خود نداری...
من چون توئی دارم و تو چون خودی نداری.

/ 0 نظر / 4 بازدید