استقلال فولاد را ذوب کــرد!

 و 
استقلال تهـران  و  فولاد خوزستان

پدرم هميشه می گــه
يـادته بهت ميگـــفتـــم
اگــــه بچه های اهــواز
کــه نه ابـرن نه پـــرندن
تــــوی بــازيم ببــــــازن
توی عشقشون برندن!

فــردا بازی مهـــمی برای اســــتقلال تهــــــران در راه است.
اين بازی سرنوشت ساز که ساعت ۱۶ در ورزشـــگاه آزادی
برگـزار خــواهــد شد تاثيــــر بســـزايی در مشــخص شــدن
قهرمان ليـــگ بـــــرتـر در ســــال جـــاری خــــواهـد داشــت.
البته بازی پـاس که با ۳ امـتياز کــمتر در رتبه دوم قـــرار دارد
با برق شيراز که در ورزشگاه حافظيه شيراز برگزار می شود
نيز سهم بســزايی در رقم خوردن قهــــرمانی بنام استقلال
خواهد داشت.
                               * * * * *
البته اين نوشته ديشب بود.
امروز ساعت ۱۷:۵۰ استقلال با ۴ گــل فولاد را بدرقه کــرد.

/ 0 نظر / 3 بازدید