شروع شد!

سلام:

شروع فصل جديدی از زندگی و البته شروع حضوری مستمر ,
اين ميتونه آغازی بر پايان تنهايی ها باشه.
زندگی صحنه هنر نمايی ماست و هرکس بازيگر نقش خودش...

افشين.

/ 0 نظر / 3 بازدید