بازسازی بافت فرسوده فراموش شد!

« با توجه به برنامه‌هاي دولت در زمينه بازسازي بافت‌هاي فرسوده، بازسازي اين بافت‌ها در سال 85 با سرعت بيش‌تري انجام خواهد شد.»

مهندس عطااله آيت‌الهي ـ رييس جامعه مهندسان مشاور ايران ـ در گفت‌وگو با خبرنگار مسكن ايسنا، درباره وضعيت بازسازي بافت‌هاي فرسوده در سال 85 ، افزود:« ركودي كه حاكم بر بازار مسكن كشور وجود دارد، نمي‌تواند تاثيري بر بازسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده بگذارد و اين روند را كند نمي‌كند.»

او بازسازي بافت‌هاي فرسوده را طرحي بلندمدت خواند و گفت:« سازمان ميراث فرهنگي نيز بايد هرچه زودتر در مورد شناسايي و بازسازي بافت‌هاي قديمي ارزشمند وارد عمل شود و اقدامات خود را آغاز كند تا وزارت مسكن بتواند در بافت‌هاي باقي‌مانده اقدام به تخريب كند.»

آيت‌الهي بيان كرد:« همچنين با كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي، ميزان استفاده مالكان بافت‌هاي فرسوده براي بازسازي واحدهاي مسكوني فرسوده از تسهيلات بانكي افزايش مي‌يابد.»

وي با اشاره به لزوم جذب سرمايه‌گذاران بخش خصوصي در بحث بازسازي بافت‌هاي فرسوده، تصريح كرد:« در اين راستا بايد تضمين‌هاي لازم از سوي دولت براي سرمايه‌گذار ايجاد شود تا روند بازسازي بافت‌هاي فرسوده سريع‌تر صورت گيرد.»

رييس جامعه مهندسان مشاور ايران گفت:« دولت برنامه‌ريزي‌هاي مدون و اجرايي در زمينه بافت‌هاي فرسوده دارد كه اين امر باعث سرعت روند بازسازي بافت‌هاي فرسوده مي‌شود.»

او افزود:« دولت بايد براي تامين منابع مالي مورد نياز بازسازي بافت‌هاي فرسوده اقدام و آنها را شناسايي كند، چراكه بازسازي اين بافت‌ها نيازمند اعتبارات بسيار سنگين است.»

به نقل از ايسنا

/ 0 نظر / 3 بازدید