ايران محور جنگ جهانی سوم؟!

نام کتاب يك روزنامه نگار فرانسوی : « ايران , محور جنگ جهاني سوم »

يك روزنامه نگار فرانسوي با نگارش كتابي با عنوان « ايران , محور جنگ جهاني سوم » مدعي شد ماجراي پرونده اتمي ايران به شروع جنگ جهاني سوم منجر خواهد شد. لوران آرتور دوفلسي , ميگويد چون ايران به خواسته هاي غرب پاسخ مثبت نميدهد , آمريكا سرانجام به ايران حمله خواهد كرد. وي ميافزايد : درحاليكه ايران فعاليت هاي اتمي خود را متوقف نمي كند , اگر آمريكائي ها نقش ژاندارم جهاني خود را بازي نكنند و از فشار به ايران بكاهند , ايران برايشان به كره شمالي تبديل خواهد شد و تا يكسال ديگر دو بمب اتمي در اختيار خواهد داشت . آمريكا يا بايد كوتاه بيايد و يا براي تثبيت موقعيت جهاني خود , تاسيسات اتمي ايران را بمباران كند كه در هر دو صورت پيامدهاي بسيار تاريخي براي جهان به دنبال خواهد داشت . اين روزنامه نگار فرانسوي سپس تاكيد مي كند ايران , حمله آمريكا را بي جواب نخواهد گذاشت و سقوط دولتهاي اردن , مصر , پاكستان و مراكش از پيامدهاي اين واقعه خواهد بود.

روزنامه جمهوری اسلامی

/ 0 نظر / 3 بازدید