نظر سنجی جالبی از طرف مرکز تحقيقات صدا و سيما

"برنامه نود" پر بيننده‌ترين برنامه‌ ورزشي تلويزيون  
 
مطابق نتايج بدست آمده از يك نظرسنجي انجام شده از مردم شهر تهران درباره برنامه‌هاي ورزشي سيما، در مجموع 57 درصد پاسخگويان بيننده‌ برنامه‌هاي ورزشي سيما هستند. "كسب اطلاعات ورزشي" (3/29 درصد) مهمترين دليل بينندگان براي تماشاي برنامه‌هاي ورزشي است. از نظر 5/11 درصد افراد بيننده، ميزان پخش برنامه‌هاي ورزشي سيما "زياد و خيلي زياد" است. 57 درصد بينندگان، برنامه‌هاي ورزشي داخلي را بيشتر از برنامه‌هاي خارجي مي‌پسندند. همچنين 3/59 درصد افراد، بيننده برنامه‌هاي نرمش صبحگاهي بوده‌اند. در ميان بينندگان برنامه‌هاي نرمش صبحگاهي تلويزيون، 6/63 درصد افراد همراه اين برنامه‌ها نرمش مي‌كنند. در مجموع 7/62 درصد از بينندگان برنامه‌هاي ورزشي، خود نيز ورزش مي‌كنند و 3/37 درصد ورزش نمي‌كنند. رشته فوتبال (9/14 درصد) ورزشي است كه بيشتر بينندگان به آن مي‌پردازند. همچنين ورزش رزمي (7/8 درصد) مهمترين رشته ورزشي است كه بينندگان جاي آن را در تلويزيون خالي مي‌بينند. در ميان برنامه‌هاي پخش شده تا برنامه "نود" (1/79 درصد)، "گزارش ورزشي مسابقات فوتبال جام قهرمانان باشگاه‌هاي اروپا" (62 درصد)، "گزارش ورزشي مسابقات فوتبال كشورهاي اروپايي" (5/61 درصد) و "فوتبال برتر" (2/60 درصد) پخش شده از شبكه سه ،"دوربين خبرساز" (3/58 درصد) از شبكه‌ خبر و "ورزش و مردم" (1/56 درصد) از شبكه يك سيما به ترتيب پر بيننده‌ترين برنامه‌هاي ورزشي در حال پخش از تلويزيون بوده‌اند. 8/68 درصد بينندگان در حد "زياد و خيلي زياد" از برنامه‌هاي ورزشي تلويزيون رضايت دارند. "پرداختن افراطي به فوتبال و نپرداختن به ساير رشته‌ها" (2/10 درصد)، عمده‌ترين انتقاد بينندگان به برنامه‌هاي ورزشي سيما است. مهمترين نقطه قوت برنامه‌هاي ورزشي از نظر آنها "متنوع بودن" (7/7 درصد) اين برنامه‌ها بوده است.
 
به نقل از مرکر تحقيقات صدا و سيما

/ 0 نظر / 6 بازدید