لاک پشت دو سر در چين

 

در علم زيست شناسی معمولا موجودات دو سر دارای مشکلاتی برای ادامه حيات هستند. اما اخيرا لاک پشت دو سری در چين يافته شده است که به نظر می رسد هيچ مشکل خاصی ندارد.

يک تاجر اهل شهر کينگ دائو (Qingdao)، طبق گفته خود سال گذشته اين حيوان را از بازار فروش حيوانات خريداری کرده است. طبق گزارشات مطبوعاتی، هر دو سر اين جانور به خوبی با هم کار ميکنند و حتی به طور هم زمان قادر به غذا خوردن هستند.

صاحب اين لاک پشت می گويد: “او بيش از يک لاک پشت معمولی غذا می خورد و در طول سال گذشته رشد بسزايی داشته است. ”

در چنين مخلوقاتی، قالب و استخوان بندی غيرمتعارف در زمانی که هنوز از تخم بيرون نيامده اند، شکل می گيرد. جنين آنها مراحل لازم برای دو قسمت شدن را آغاز می کند، اما قادر به اتمام آن و بوجود آوردن دوقلوهای معمولی نيست، در نتيجه نمی تواند به طور کامل آنها را از هم جدا کند.

در حاليکه اغلب ناهنجاری ها و اختلالات غير معمول در گونه های مختلف جانوران از قبيل ماهی ، مار، موش ، گاو و حتی انسان ها، ناشی از همين تقسيم ناقص جنين در آنهاست.

متخصصين معتقدند درصد زنده ماندن جانوران دوسر روز به روز در حال کاهش است، اما قادر به زاد و ولد هستند. در باغ وحش سن ديه گو، يک مار دو سر به نام تلما و لوئيز، قبل از مرگش 15 فرزند سالم به دنيا آورد.

/ 0 نظر / 3 بازدید