اطلاعيه!!

اطلاعيه: کمک می کنيم!

بهتر از اين؟
به همه افراد از کسی که امروز تازه رفته کامپيوتر خريده تا ...
در ساخت و نگهداری يک صفحه اختصاصی کمک می کنيم!
ما نه وقتمون اضافيه نه عقلمون زياد کم, فقط به خاطر اينکه شما رو دوست داريم و ميگيم بهترين ها لايق ايرانيان است اينکارو می کنيم.

طرح اوليه , Icon , Logo , Hosting , Domain و هر کاری که از دستمون بر بياد.

تماس با ما

ای.ايی.گروپ

/ 0 نظر / 5 بازدید