متن آهنگ بوی محرم بنيامين

متن آهنگ بوی محرم بنيامين

بوی محرمش مياد
خيمه و پرچمش مياد
فرشته از تو آسمون
برای ماتمش مياد

رقيه دخترش مياد
صدای مادرش مياد
تشنگی با لبش مياد
حسين حسين ازش مياد

شاهزاده ای جوون مياد
عباس پهلوون مياد
يه طفل زيبايی مياد
صدای لالايی مياد

مسافرای کربلا
دارن ميرن به مهمونی
دل و بزن به قافله
اگه می خوای جا نمونی
بردار چراغ و پرچمو
اسبابای محرمو
بگير رو دوشت علمو
ديوونه کن يه عالمو
توی صف زنجير زنا
آقا تماشات می کنه
اگه يه قطره عاشقی
وصل به دريات می کنه

کنار هر سقاخومه
به تشنه ها آب بنوشون
بچه های کوچولو رو
لباس سقا بپوشون

افشين

/ 0 نظر / 36 بازدید