شرائط جدید برای مهاجرت به کانادا برای گروه متخصصین فدرال

 Restaurant and Food Service Managers NOC 0631
مدیران خدمات غذائی و رستورانها


Primary Production Managers (Except Agriculture) NOC 0811
مدیران صنایع مادر(بجز کشاورزی)


Professional Occupations in Business Services to Management NOC 1122
متخصصین خدمات مدیریت


Biologists and Related Scientists, NOC 2121
زیست شناسان و رشه های مرتبط


Insurance Adjusters and Claims Examiners NOC 1233
متخصصان خسارات بیمه


Architects, NOC 2151
مهندیسن معماری


Specialist Physicians, NOC 3111
پزشکان متخصص


General Practitioners and Family Physicians, NOC 3112
پزشکان عمومی و خانواده


Dentists, NOC 3113
دندان پزشکان


Pharmacists, NOC 3131
داروسازان


Physiotherapists, NOC 3142
فیزیوتراپیست


Registered Nurses, NOC 3152
پرستار


Medical Radiation Technologists, NOC 3215
تکنیسین رادیوگرافی و رادیودرمانی


Dental Hygienists & Dental Therapists, NOC 3222
متخصصین دهان و دندان


Licensed Practical Nurses, NOC 3233
بهیار و کمک پرستار


Psychologists, NOC 4151
روانشناس


Social Workers, NOC 4152
مددکار اجتماعی


Chefs, NOC 6241
سرآشپز


Cooks, NOC 6242
آشپز


Contractors and Supervisors, Carpentry Trades, NOC 7215
پیمانکار یا سرپرست صنایع چوب و نجاری


Contractors and Supervisors, Mechanic Trades, NOC 7216
پیمانکاران و سرپرستان صنایع مکانیکی


Electricians (Except Industrial & Power System), NOC 7241
برقکار بجز برق صنعتی و سیستم های قدرت


Industrial Electricians, NOC 7242
برقکار صنعتی


Plumbers, NOC 7251
لوله کش


Welders & Related Machine Operators, NOC 7265
جوشکار و اپراتور ماشین آلات مربوطه


Heavy-Duty Equipment Mechanics, NOC 7312
مکانیک ماشین آلات سنگین


Crane Operators, NOC 7371
اپراتور جرثقیل


Drillers & Blasters - Surface Mining, Quarrying & Construction, NOC 7372
کارگران و متخصصین حفاری، انفجار و بهره برداری معادن سطحی و زیرزمینی


Supervisors, Oil and Gas Drilling and Service, NOC 8222
سرپرست حفاری نفت و گاز و خدمات وابسته

/ 0 نظر / 15 بازدید