شباهت فاميلى، انگيزه اى براى يك كلاهبردارى

فردى كه به دروغ خودرافرزنديكى از نمايندگان مجلس شوراى اسلامى معرفى مى كردو اقدام به كلاهبردارى هاى ميليونى كرده بود تحت تعقيب قضايى قرار گرفت.
اين مرد جوان پس از افتتاح حساب در بانك هاى مختلف تحت عنوان فرزند يكى از نمايندگان مجلس اقدام به كلاهبردارى كرد.
بنا بر اين گزارش، اوايل سال گذشته مجلس شوراى اسلامى با ارسال نامه اى به دادستانى اعلام كرد شخصى با نام سعيد توكلى و با غصب عنوان خود را فرزند يكى از نمايندگان مجلس شوراى اسلامى معرفى كرده و با ترفندهاى مختلف اقدام به كلاهبردارى از مردم مى كند.
با گزارش حراست مجلس شوراى اسلامى پرونده اى در اين زمينه تشكيل و به دستور داديار شهبازى از شعبه دوم داديارى دادسراى فرودگاه اكيپى از مأموران مركز عمليات دادستانى تهران تحقيقات خود را آغاز كردند.
در اين تحقيقات مشخص شد وى با استفاده از شباهت اسمى و جعل مدارك هويتى خود را، فرزند يكى از نمايندگان مجلس شوراى اسلامى معرفى كرده و پس از افتتاح حساب در بانك هاى مختلف به بهانه خريد اقساطى مغازه و اتومبيل اقدام به كلاهبردارى مى كند.
يكى از مالباختگان در جريان تحقيقات به مأموران گفت: اواخر فروردين ماه سال جارى اين مرد به بهانه اجاره خودروام از من خواست تا همراه او به مجلس شوراى اسلامى بروم تا پدرش كه نماينده مجلس است قرارداد اجاره خودرو را تنظيم كند. وقتى به آنجا رفتيم او داخل رفت و پس از ۱۰ دقيقه بازگشت و گفت پدرش در جلسه كميسيون است و نمى تواند براى تنظيم قرارداد حضور داشته باشد. سپس با دادن چكى خودرو پژو را با خود برد و وقتى چك را به بانك بردم متوجه شدم هيچ پولى درحساب وى وجود ندارد.
با انجام اين تحقيقات وقتى هيچ سرنخى از اين كلاهبردار به دست نيامد داديار شهبازى با صدور دستور چاپ عكس متهم در روزنامه از كسانى كه از مخفيگاه وى اطلاعاتى دارند خواست تا به مأموران عمليات دادستانى و يا به شعبه دوم داديارى دادسراى فرودگاه اطلاع بدهند.

به نقل از ايران

/ 0 نظر / 3 بازدید